Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Tref-y-clawdd a'r cylch
Mapiau Fictoriaidd
 
Tref-y-clawdd yn 1836 (a 1865!)  
  Mewn ffordd maer map ar y dudalen hon yn gadael i ni weld Trefyclawdd ar ddwy flwyddyn wahanol ar yr un map !
Maen rhan o fap mwy o faint a luniwyd gan dir fesurwyr yr Arolwg Ordnans yn 1836 ac roedd ar werth mewn siopau llyfrau. Pan agorwyd y rheilffordd yn yr 1860au, yr hyn a wnaeth Arolwg Ordnans yn syml oedd ychwanegu llinell ir map cynharach.
Maer map yn rhoi syniad i ni or dref ar ddechrau teyrnasiad Fictoria.
 
  Maer arlliw ar y map yn rhoi syniad eglur iawn i ni o sip y dirwedd a llethraur bryniau.  
  1. Gellir gweld Clawdd Offan glir ar y map. Datblygodd Tref-y-clawdd yn y fan yma er mwyn rheolir groesfan dros y Clawdd sef y ffin rhwng Cymru a Lloegr. Hefyd roedd yna bont yma dros yr afon. Clearly visible on the map is Offa's Dyke.  
 

2. Gallwn weld y tolltai ar hyd y ffyrdd allan or dref (wediu nodi T.G) a adeiladwyd gan yr Ymddiriedolaethau Tyrpeg. Oni bai eich bod yn mynd ar droed roedd yn rhaid i bawb dalu er mwyn cael mynd ar hyd y darn nesaf or ffordd.

 
  Cymharwch gyda Thref-y-clawdd yn 1900...  
 

Yn l i ddewislen map Tref-y-clawdd

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Tref-y-clawdd