Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Tref-y-clawdd a'r cylch
Mapiau Fictoriaidd
 
Bleddfa yn 1903  
  Maer map a welwch chi yma yn ddarn o fap a luniwyd ar raddfa 6 modfedd = 1 filltir yn 1903.
Mae mwy o fanylion arno na map or 1840au, gallwn weld mwy or pentref a rhai or newidiadau sydd wedi digwydd yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.
 
Bleddfa in 1903
 

1. Efallai mai ysgol y pentref oedd y newid pwysicaf. Erbyn diwedd teyrnasiad Fictoria roedd holl blant y plwyf yn cael addysg, hyd yn oed y rheini or teuluoedd tlotaf. Roedd hyn yn golygu fod ganddynt fwy o gyfleoedd wedi iddynt dyfu. Yn hytrach na pheidio chael unrhyw bosibilrwydd o fywyd yn unrhyw le heblaw am weithio ar y tir, roedd plant yn cael digon o addysg iw galluogi hwy i wneud rhywbeth gwahanol gydai bywydau os oeddynt eisiau...

 
 

2. Maer llinell doredig ar waelod y map yn dangos llinell y draphont ddwr o gronfeydd Cwm Elan i Firmingham. Daeth yr adeiladu gwaith i gymunedau bychain Sir Faesyfed ller oedd y dwr yn myned trwodd.

Cymharwch gyda Bleddfa yn 1840...

 
 

Yn l i ddewislen map Tref-y-clawdd

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Tref-y-clawdd