Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Tref-y-clawdd a'r cylch
Mapiau Fictoriaidd
 
Bugeildy yn 1903  
  Maer map a welwch chi yma yn rhan o fap ar raddfa 6 modfedd = 1 filltir yn 1903.
Cymuned fechan iawn yw pentref Bugeildy o hyd ac nid ywn edrych yn wahanol iawn ir pentref a welwn ni ar fap or 1940au. Er hynny gallwn weld fod yna rai newidiadau wedi digwydd i Bugeildy yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.
 
map of Beguildy in 1903
 

1. Maer map yma hefyd yn dangos fod yna ysgol newydd yn y pentref wrth ymyl y ffordd. Erbyn diwedd teyrnasiad y Frenhines Fictoria byddai pob un or plant lleol wedi cael addysg nes eu bod yn 13 mlwydd oed. Byddair rhan fwyaf or plant lleol wedi treulio eu holl ddyddiau ysgol yn yr un adeilad bach yma. Byddair addysg yr oeddynt yn ei dderbyn yn agor cyfleoedd newydd ar eu cyfer.

 
  2. Mae Swyddfa Bost a siop wediu hadeiladu. Byddai hyn wedi bod yn bwysig iawn ir gymuned mewn man gweddol anghysbell. Erbyn diwedd teyrnasiad y Frenhines Fictoria roedd mwy o bobl yn gallu darllen ac felly roedd ysgrifennu llythyron yn ffordd dda o gadw mewn cysylltiad.  
 

3. Mae ficerdy mawr newydd wedii adeiladu ar gyfer ficer y plwyf mawr yma syn ymestyn o Gnwclas i Grygybyddar.

Cymharwch gyda Bugeildy yn 1840au...

 
 

Yn l i ddewislen map Tref-y-clawdd

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Tref-y-clawdd