Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Cludiant
 
Mwy am...
Y dramffordd i Loegr  
 

Tram oedd yr enw a roddwyd ar bob cerbyd agored a dynnwyd gan geffylau. Roedd rheolaur dramffordd yn dweud na ddylai unrhyw dram bwyso mwy na dwy dunnell pan fyddain llawn o lo. Byddai tri or rhain yn gwneud trn a fyddain cael ei dynnu gan ddau geffyl a arweiniwyd gan yrrwr neu wagner. Newidiwyd y ceffylaun rheolaidd, ac weithiau byddain rhaid wrth geffyl ychwanegol i dynnur tramiau i fyny rhiwiau serth.
Roedd mannau pasio rheolaidd ar y tramffyrdd fel y gallai un tram symud ir ochr pan fyddai daun cwrdd. Fel arfer byddai trn gwag yn gwneud lle i un llawn.

 
 
 

Roedd y dramffordd yn dod i gyfeiriad Y Gelli o Dalgarth ar hyd dyffryn Gwy. Yn ymyl Llwynau Bach ger Y Clas-ar-wy roedd stablau ir ceffylau a warws i gadw glo.
Deuair dramffordd ir Gelli ar hyd y Warren gan fynd trwyr dref ar hyd glan yr afon. Roedd lein leol fechan yn mynd i fyny rhiw i lanfa tu l i hen dafarn y Cock. Yma gellid llwytho a dadlwythor tramiau. Rhentwyd yr hen dafarn gan gwmnir tramffordd iw defnyddio fel swyddfeydd. Yma byddair clercod yn cadw cofnod o ba nwyddau a gludwyd, a faint oedd pobl wedii dalu ir cwmni am eu cludo. Roedd gan y cwmni bont bwyso yn Y Gelli fel y gallent bwysor tramiau er mwyn gwybod yn union faint o lo neu galch oedd yn cael ei gludo.

Damwain angheuol ar y dramffordd..

 
 

Yn l i ddewislen cludiant Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli