Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Cludiant
 
  Damwain angheuol ar y dramffordd  
 

Byddair dynion oedd yn rhedeg y dramffordd yn defnyddio ceffylau i dynnur wagenni llawn i fyny i lefel uchar lanfa. Unwaith y byddair tramiau wediu dadlwytho, byddent yn gadael iddynt redeg i lawr yn eu holau ir brif linell ar eu pennau eu hunain.
Roedd hwn yn arferiad peryglus iawn gan fod llwybrau cerdded yn yr ardal i lawr at yr afon ger yr eglwys.

 
  drawing by Rob DaiesLlun gan Rob Davies
  Ym Medi, 1843, roedd hen wraig or Gelli, Elizabeth Smith, yn croesir llinell ger yr eglwys ac yn cario bag o datws pan gafodd ei tharon ddirybudd gan wagenni oedd yn chwyrlo i lawr y llethr. Fei lladdwyd yn y fan ar lle, a chynhaliwyd cwest iw marwolaeth. Yn y cwest beiodd y crwner y cwmni tramiau am beryglu bywyd pobl mewn ffordd mor anghyfrifol.
Llinell yr hen dramffordd dan Eglwys Y Gelli yn 1999
  Er gwaethar ddamwain drist hon, bur dramffordd yn rhoi gwasanaeth gwerthfawr ir Gelli am bron i hanner can mlynedd. Daeth i ben yn 1864 pan agorwyd Rheilffordd Henffordd, Y Gelli ac Aberhonddu oedd yn gweithio gyda stm.
Defnyddiwyd rhai o draciau Tramffordd Y Gelli ar gyfer y rheilffordd newydd, gan gynnwys yr adran yn Y Gelli.
.
 

Yn l i ddewislen cludiant Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli