Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Gelli a Dyffryn Gwy
Bywyd ysgol
 
  Gwneud seidr, golchi defaid a chasglu madarch  
Mushroom

Mae rhai esiamplau or hyn a gafwyd yn aml ym mysg yr amryw resymau am pam nad oedd plant yn yr ysgol, yn y Dyddlyfrau lleol or cyfnod, iw gweld ar y dudalen hon.
Ond, maen bur debyg fod llawer or gwaith yman ddigon defnyddiol yn nes ymlaen

Ddim yn siwr os yw honna
draw fannan fadarchen iawn,
felly maen saffach
i beidioi bwyta!
Dyna un arall!
Ysgol
Llandeilo
Graban
School diary entry
Ysgol
Llandeilo
Graban
School diary entry
Ysgol
Bochrwyd
School diary entry
 

Dyma dair enghraifft- -
"December 2nd 1895 - A good many children are absent, some cider-making, others at work for their fathers".
"May 31st 1895 - Very small school. Boys helping with sheep washing".
"July 21st 1893 - School work progressed as usual during the past week. Many children absent picking mushrooms".

Maen amlwg eu bod llawer yn rhy brysur i gael amser i fynd ir ysgol!

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Y Gelli

Yn l i dop
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Gelli