Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Bywyd ysgol
 
  Athro yn dysgu sut i beintio  
 

Mae llawer gofnodion dyddlyfrau ysgolion Oes Fictoria yn dangos bod diffyg arian yn achosi llawer o broblemau.
Nid oedd byth digon o arian ar gyfer offer ir ysgol nac i gadwr ysgol mewn cyflwr da.
Dyma gofnod Ysgol Brydeinig Crughywel ym mis Mehefin 1891 syn dangos bod y prifathro yn gwneud ei orau i helpu ...

 
8 Mehefin
1891
School diary entry
 

Dymar cofnod or Dyddlyfr -
"The School presents a much brighter appearance than Teacher painting desk formerly. I have spent several Evenings and Saturdays in painting and varnishing doors, desks, etc".

Ydych chin credu y byddai llawer o athrawon heddiw yn hapus be bydden nhwn gorfod treulio nosweithiau a phenwythnosau yn peintio ac addurnor ysgol ar ddiwedd eu diwrnod gwaith! Mae DIY wedi bodoli ers cryn dipyn !

Yn l i ddewislen Ysgolion Crughywel

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel