Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Ennill bywoliaeth
 
Mwy am..
Haearn tawdd yn yr ardal  
 

Yn ogystal ffwrnais Glangrwyne, adeiladwyd ffwrneisi eraill ar hyd yr afon Clydach. Maer hen engrafiad isod yn dangos un or rhai cynnar a losgai siarcol. Gallwch weld yr olwyn ddwr yn gyrrur peiriannau, sef y morthwylion mawr yn morthwylior haearn poeth iw sip.

 
  Hen engrafiad o ffwrnais ClydachArchifdy Sir Powys
 

Adeiladwyd llwybr tram ar hyd Dyffryn Clydach er mwyn cludo deunyddiau or gamlas ir ffwrnais ac yn l. (Edrychwch ar y map ar y dde). Roedd y ffwrneisi bychain hyn yn gweithio yng nghyfnod cynnar Oes Fictoria. Daeth ffwrneisi mwyn wedyn yn cael eu gyrru wrth losgi glo, gan wella swm y cynnyrch. Adeiladwyd gwaith haearn arall yn Beaufort gan Joseph and Crawshay Bailey. Roedd hwn yn cynnig llawer o gyflogaeth yn lleol.
Yn y pen draw, roedd y ffwrneisi bychain hyn yn ei chael yn anodd cystadlu gweithiau haearn mwy o faint mewn mannau eraill yn Ne Cymru, ac erbyn 1870 roedden nhw wedi cau.
.

 
 

Yn l i ddewislen Enill Bywoliaeth Crughywel

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel