Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llangenau yn 1904  
 

Isod fe welwch ddarn manwl o fap a gafodd ei lunio yn 1904, wedi i deyrnasiad y Frenhines Fictoria ddod i ben. Maen fwy manwl nar darn o fap 1872 a gall ddangos i ni sut y maer gymuned wedi newid.

 
  map of Llangenny in 1904
  Doedd y felin bapur sydd ir De or eglwys yn ymyl yr afon ddim yn gweithio erbyn hyn. Roedd melinau yn cael eu gyrru gan stm wedi disodlir melinau dw>r ac roedd yn rhaid ir gweithwyr symud oddi yno er mwyn medru cael gwaith. .  
 

Yr ochr drawr afon or eglwys, mae darn llwyd cysgodol ar y map syn dangos parc Ty Pendarren. Roedd angen gweision a morynion mewn tai mawrion fel hyn i weithio yn y ty< ac yn y gerddi ac aeth llawer o bobl leol i wasanaethu yno.

Maer ffotograff ar y chwith yn dangos y ty ar gerddi tuar adeg honno.

 
 

Y drws nesaf ir eglwys ar y map fe welwch bod ysgol gan y pentref erbyn hyn. Dyma newid mawr pwysig yn y gymuned, oherwydd roedd yr addysg a dderbyniair plant yn yr ysgol yn rhoi cyfle iddyn nhw wneud amrywiaeth o waith yn nes ymlaen yn eu gyrfa.

Cymharwch fap o Langenau yn 1872

 
 

Yn l i ddewislen mapiau Crughywel

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel