Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llangenau yn 1872  
 

Mae’r ddelwedd isod yn ymddangos ar hen fap a gyhoeddwyd yn 1872. Mae dull gwneuthurwyr y mapiau o roi cysgod ar y map yn rhoi syniad da am siâp y mynyddoedd inni. Felly, gallwn weld mai pentref gwledig bychan iawn oedd Llangenny yn nyffryn y Grwyne Fawr.

 
  map of Llangenny in 1872
  Mae’rMae’r map yn dangos bod dyfroedd chwim y Grwyne Fawr yn cael eu defnyddio i yrru dwy felin bapur tua chanol Oes Fictoria. Byddai’r dwr yn gyrru olwyn y felin a byddai’r system olwynion a dannedd ynghlwm wrthi yn gyrru’r perianwaith. Gyn belled â bod digon o ddwr yn yr afon, byddai’r felin yn dal i droi.  
 
Eglwys a thai Llangenau tua diwedd Oes Fictoria
 
  Cymharwch fap o Langenau yn 1904  
 

Yn ôl i ddewislen mapiau Crughywel

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Crughywel