Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Mapiau Fictoriaidd
 
  Llangatwg yn 1904  
 

Maer ddelwedd isod yn ymddangos ar fap or ardal a gyhoeddwyd yn 1904, yn union ar l teyrnasiad y Frenhines Fictoria. Mesurair map 6" y filltir, felly maen fwy manwl na map 1872.

 
 
  Eto, fe welwn y mannau llwyd cysgodol sef tir y parc. Roedd y tai bonedd yn dal yn bwysig ir gymuned leol au perchnogion oedd dynion pwysig y sir.  
  Gwelwn ysgol y pentref nesaf at eglwys y plwyf (gydar arwydd Sch. yn ei hymyl). Roedd dysgu darllen a gwneud symiau sylfaenol yn rhoi cyfle ir plant gael gwell gwaith wedi gadael yr ysgol. Er hynny, byddai llawer iawn or plant yn tyfu i fyny ac yn gweithio ar y tir neu yn mynd i wasanaethu. (Edrychwch at y tudalennau am Fywyd yr Ysgol leol er mwyn dysgu mwy am hyn).  
 

Er y gallwn weld y gamlas o hyd ar y map, roedd ei phwysigrwydd wedi dod i ben fel ffordd o gludo glo a deunyddiau eraill. Datblygwyd rheilffyrdd ar draws y wlad a dyna ddiwedd ar oes y camlesi.

Cymharwch fap o Langatwg yn 1872

 
 

Yn l i ddewislen mapiau Crughywel

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel