Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Crughywel
Bywyd ysgol
 
  Y dwymyn yn peri ofn - a marwolaethau  
 

Nid ywn syndod bod rhieni yn anhapus wrth adael eu plant i fynd ir ysgol os oedd yna unrhyw afiechydon yn yr ardal a allai ledaenun gyflym drwyr ysgol gyfan.
Dyma gofnod o Ddyddlyfr Ysgol Wladol Llanbedr ym mis Ionawr 1888 :

 
18 Ionawr
1888
School diary entry "The fever has caused such alarm that the parents are frightened to send their children to school. Charley Davies died on Monday".
  Maer cofnod isod yn dod or un ysgol yn 1898, ddeng mlynedd yn ddiweddarach, syn dangos bod rheswm da am ofni...  
21 Mawrth
1898
School diary entry
 

Dymar cofnod or Dyddlyfr:
"School closed for six weeks because of Diptheria. Three of the scholars died owing to it".
Afiechyd peryglus iawn oedd Diptheria lle byddair llwnc yn chwyddo ac yn rhwystror anadl rhag cyrraedd yr ysgyfaint. Un ymhlith nifer o afiechydon heintus cyffredin Oes Fictoria oedd hwn ond nid ywn bodoli erbyn hyn. Roedd diffyg arian llawer o deuluoedd yr adeg honno yn golygu bod telerau byw pobl yn ddrwg iawn a bod eu deiet yn wael hefyd.
Maen drist hefyd gweld cofnodion marwolaethau am resymau eraill yn y rhan fwyaf o Ddyddlyfraur ysgolion cynnar...

Marwolaeth merch ysgol ifanc yn 1883...

 

Sick child
Yn l i dop
Ewch i ddewislen Crughywel