Victorian Powys for primary  schools
Powys Digital History Project
         
Llanfair ym Muallt
yn yr oes Fictoria
 
  Neuadd y Farchnad ar lan yr Afon Gwy  
 

Yn yr engrafiad sydd ar y dudalen hon gallwch weld golygfa o'r brif groesfan ar draws yr Afon Gwy yn Llanfair-ym-Muallt fel roedd hi'n edrych o ochr y bont sydd yn wynebu i fyny'r afon.
Ar dudalen arall o'r rhan hon o'r wefan gallwch weld y bont yn 1836 o'r ochr sydd yn wynebu i lawr yr afon. Y gwahaniaeth pwysig arall rhwng y ddau lun yw eich bod yn gallu gweld y Neuadd y Farchnad newydd ar ochr Llanfair-ym-Muallt yr afon, yn union y tu l i fwa diwethaf y bont ar yr ochr dde.

 
Engrafiad o bont Llanfair-ym-Muallt
  Mae'r Neuadd y Farchnad hon yn un o ddwy a gafodd eu hadeiladu yn y dref yn 1876. Dywedir yn aml mai hwn yw'r adeilad gorau yn y dref.
Mae gan y neuadd do serth a thwr cloc sydd phig, a ffenestri addurnedig. Ers 1842 bu llawer o sn am godi adeilad marchnad newydd ar lan yr afon, ond ni chafodd ei agor hyd fis Tachwedd 1877.
Yn union fel llawer o adeiladau eraill yn Llanfair-ym-Muallt, y cerrig lleol a ddefnyddiwyd i'w codi, cerrig o'r chwarel gyfagos yn Llanelwedd ar yr ochr arall i'r Afon Gwy. Mae hen adeilad y farchnad erbyn hyn yn gartref i Ganolfan Celfyddydau Glannau Afon Gwy.
.
 
 

Yn l i ddewislen lluniau Llanfair-ym-Muallt

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt