Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Trosedd a Chosb
 
  Maen nhw ar dy ôl di Jane, gwylia !  
 

Mae cofnodion swyddogol y llys yn 1855 yn dangos bod Harriet Phillips wedi ymuno yn yr ymosodiad ar Jane Lloyd yn Llanfair-ym-Muallt ar 28ain o Orffennaf...

 
  Dogfen y llys,1855Archifdy Sir Powys
Llun gan
Rob Davies
"Harriet Phillips is convicted before the undersigned, two of Her Majesty's Justices of the Peace for the said County, for that on the 28th day of June last at the parish of Builth in the County of Brecon one Mary Cooke of the parish of Builth aforesaid, did unlawfully and violently assault and beat one Jane Lloyd, the wife of John Lloyd, Labourer, of the parish of Builth aforesaid. And that the said Harriet Phillips did then and there incite and aid the said Mary Cooke to commit the said offence". Drawing of the assault
 

Mae rhan gyntaf y cyhuddiad yn erbyn Harriet Phillips bron yr un fath â'r ddogfen sydd ar y dudalen ddiwethaf, sef yr achos yn erbyn Mary Cooke. Cafodd y ddwy wraig eu cyhuddo o ymosod ar Jane Lloyd, ond yn ôl bob golwg Mary wnaeth y rhan fwyaf o'r curo, gyda Harriet yn ei helpu a'i hannog (incite). Ystyr y gair annog yw cymell neu hybu rhywun i wneud rhywbeth.
Gan fod un o'r gwragedd wedi bod yn fwy ymosodol na'r llall, cafodd y ddwydd ddedfryd wahanol, fel y gallwch weld ar y dudalen nesaf..

Beth a ddigwyddodd i Mary a Harriet…

 
 

Yn ôl i ddewislen Trosedd a Chosb Llanfair-ym-Muallt

Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt