Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Trosedd a Chosb
 
  I'r carchar gyda llafur caled  
 

Penderfynodd y ddau Ustus Heddwch a glywodd yr achos yn erbyn Mary a Harriet fod y ddwy yn euog o ymosod ar Jane Lloyd.
Yn gyntaf, y ddedfryd a gofodd Mary Cooke...

 
  Dogfen y llys,1855
  Dogfen y llys,1855
Llun gan
Rob Davies

Dyma beth sydd yn y rhan hon o bapurau'r llys-
"And we adjudge the said Mary Cooke for the said offence...

...to be imprisoned in the House of Correction at Brecon in the said County and there to be kept to hard labour for the space of four calendar months".
Ac yna dyma'r ddedfryd a gafodd Harriet Phillips...

Mary and Harriet drawing
  Dogfen y llys,1855
  Dogfen y llys,1855
 

"And we adjudge the said Harriet Phillips for the said offence...
...to be imprisoned in the House of Correction at Brecon in the said County and there to be kept to hard labour for the space of two calendar months".
Felly cafodd Mary bedwar mis yn y carchar a chafodd Harriet ddau fis. Roedd rhaid i'r ddwy wneud 'llafur caled' . Ystyr hyn yn y cyfnod oedd golchi, trwsio, a phwytho dillad y carchar am hyd at ddeng awr bob dydd!
Ymhlith papurau Sesiynau Chwarter Sir Frycheiniog yn 1855 mae yna ddogfen ddiddorol arall sydd yn gysylltiedig 'r achos hwn. Gallwch ei gweld ar y dudalen nesaf..

O dan glo yng ngharchar y dref.

 
 

Yn l i ddewislen Trosedd a Chosb Llanfair-ym-Muallt

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt