Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Llanfair-ym-Muallt
Trosedd a Chosb
 
  Mary a Harriet yng ngharchar y dref  
 

Enw Uwcharolygydd yr heddlu yn Llanfair-ym-Muallt yn 1855 oedd Jeremiah Rattigan.
Ar l iddynt gael eu harestio ar 28fed o Fehefin 1855 am ymosod ar Jane Lloyd cafodd Mary Cooke a Harriet Phillips eu cadw yng Ngharchar Llanfair-ym-Muallt hyd nes fyddai'r Ustusiaid yn clywed eu hachos. Yn ddiweddarach cyflwynodd Jeremiah Rattigan ei daleb (voucher) am fwyd a llety'r ddwy wraig am y cyfnod hwn.

 
  Papur Sesiwn,1855Archifdy Sir Powys
 

Hwn oedd y bil am gadw'r ddwy wraig yng ngharchar y dref dros dro, a dyma sydd arno -
"1855,July 9 - Voucher No 1
The County of Brecon
To J Rattigan, Supt Constable, Builth
To Subsisting Mary Cook and Harriet Phillips in the lock-up-house from the 28th June till the 8th July inclusive, under remand for having violently assaulted one Jane Lloyd so as to endanger her life (Mary Cook committed for 4 calendar months to hard labour and Harriet Phillips to 2 months for the offence) being 11 days and nights at 9d each per day and night] - 16s 6d"

Sylwch fod Mary Cooke wedi colli llythyren olaf ei henw yn y papur hwn, ond yr un wraig yw hi. Roedd y 9 ceiniog yr un o gostau am bob diwrnod a phob noson yn y carchar yn yr hen arian. Tua 4 ceiniog fyddai hynny heddiw, yn ddigon o arian i gadw llygoden fochdew efallai ond iddi beidio bod yn un farus iawn!
.

 
 

Yn l i ddewislen Trosedd a Chosb Llanfair-ym-Muallt

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt