Victorian Powys for primary  schools
Powys Digital History Project
         
Llanfair ym Muallt
yn yr oes Fictoria
 
  Llond y lle o dda byw !  
 

Yr hen enw Cymraeg am Lanfair-ym-muallt oedd Buellt, gair yn golygu 'bustach gwyllt', a symbol y dref yw tarw chyrn mawr ganddo. Er bod gan y dref lawer o gysylltiadau gyda ffarmio da byw, aeth llawer o flynyddoedd heibio cyn iddi gael Marchnad, ac roedd yr anifeiliaid yn arfer chael eu prynu a'u gwerthu ar y strydoedd.

 
Y Stryd Fawr,
Llanfair-ym-Muallt
1905
  Tynnwyd y llun hwn yn y Stryd Fawr, Llanfair-ym-Muallt yn 1905, bedair blynedd ar l marwolaeth y Frenhines Fictoria. Mae ffotograff arall ar gael yn y gyfres hon, ac efallai ei fod wedi cael ei dynnu ar yr un diwrnod. Mae'r llun yn dangos golygfa debyg o'r Stryd Fawr, ond o gyfeiriad gwahanol. Byddai'n anodd i'r ffermwyr gadw eu hanifeiliaid ar wahn i'r anifeiliaid eraill a oedd yn cael eu gwerthu, am eu bod i gyd yn rhydd yn y stryd a heb glwydi i'w cau i mewn fel yn y marchnadoedd anifeiliaid heddiw.
Gallwch feddwl nad oedd y siopwyr yn hapus iawn ar l i'r gwartheg adael ar ddiwedd y dydd gan adael eu holion yn y strydoedd.
.
 
 

Yn l i ddewislen lluniau Llanfair-ym-Muallt

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt