Victorian Powys for primary  schools
Powys Digital History Project
         
Llanfair ym Muallt
yn yr oes Fictoria
 
  Pwy sy am brynu buwch?  
 

Llun arall sydd yn ei gwneud hi'n haws deall pam fod arwydd y dref yn llun o darw gyda chyrn mawr. Mae'r arwydd ar Neuadd y Farchnad.
Yn y llun hwn gallwch weld ffair wartheg yn y Stryd Fawr yn Llanfair-ym-Muallt . Mae'n debyg iddo gael ei dynnu ar yr un pryd 'r ffotograff sydd ar dudalen arall yn y gyfres hon. Mae'n dangos yr olygfa wrth ichi edrych tua'r gorllewin ar hyd y Stryd Fawr, gyda Stryd y Gorllewin i'w gweld yn y cefndir.

 
Stryd Fawr,
Llanfair-ym-Muallt
c1905
Cattle fair c1905
  Mae rhai manylion diddorol i'w gweld yn y llun gwreiddiol. Yn y casgliad o bobl sy ar y gwaelod ar yr ochr dde o'r llun mae yna ddau ddyn mewn iwnifform, mae'n debyg mai swyddogion o orsaf y rheilffordd ar draws y bont yn Llanelwedd oeddent, ac wedi dod i'r dref i weld y prysurdeb ar ddiwrnod marchnad.
Mae'r bachgen mewn dillad gwyn sy'n sefyll o'u blaen yn edrych fel peti wedi bod yn gweithio i siopwr lleol- bachgen yn gweithio i'r cigydd efallai. Y geiriau ar yr arwydd uwchben y siop ddillad yw "Hearse for Hire", sef hers i'w llogi , byddai'n ddefnyddiol iawn i gludo cyrff o amgylch yr ardal.
.
 
 

Yn l i ddewislen lluniau Llanfair-ym-Muallt

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Llanfair-ym-Muallt