Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Aberhonddu a'r cylch
yn yr oes Fictoria
 
Y Watton, Aberhonddu  
  Maen debyg y cafodd y ffotograff hwn ei dynnu tua 1900, ar ddiwedd oes Fictoria, ond ni fyddair olygfa wedi newid llawer trwy gydol y rhan fwyaf o flynyddoedd olaf oes Fictoria.
Maen edrych ir gorllewin ar hyd y Watton tuag at Neuadd y Sir ac Eglwys y Santes Fair.
 
Y Watton
Aberhonddu
tua
1900
The Watton, Brecon
 

Roedd y fynedfa ar ochr chwith y llun yn arwain at Felin Lifo Stm Canal Wharf a oedd yn cael ei gweithio bryd hynny gan William Edwards.
Maer eiddo ychydig yn bellach ir chwith sydd ag arwydd hysbysebu Michelin Tyres, a fyddai ar y pryd yn deiars gwynt neu pneumatic ar gyfer beiciau. Cafodd Neuadd y Sir, yng nghanol cefndir y llun, ei hadeiladu yn 1842 ac erbyn hyn, Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog ydyw.

Yn l i ddewislen lluniau o'r Aberhonddu
.

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Aberhonddu