Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Aberhonddu a'r cylch
yn yr oes Fictoria
 
Neuadd Sirol Brycheiniog, Aberhonddu  
  Cafodd yr adeilad mawreddog hwn sydd mewn arddull glasurol ac sy’n gartref erbyn hyn i Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog, ei orffen yn 1842, dim ond pum mlynedd wedi i Fictoria ddod yn Frenhines.
Nid yw’r adeilad, yn Rhodfa’r Capten, a welir yn y llun yma tua 1900, heb newid rhyw lawer heddiw heblaw ei bod wedi colli ei reiliau haearn cain.
 
Neuadd Sirol
Brycheiniog
tua
1900
Shire Hall, Brecon
Mae yna nifer o eitemau diddorol o oes Fictoria yn cael eu harddangos yn Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog
yn Aberhonddu.
 

Cynhaliwyd y llysoedd teithiol a llysoedd chwarter yn yr adeilad hwn tan 1971.
Pan gafodd y Neuadd Sirol ei thrawsnewid yn 1974 i gynnwys amgueddfa’r sir, cafodd dodrefn gwreiddiol y llys ei arbed ac erbyn hyn gellir gweld y llys Fictoraidd gyda’i ffigyrau yng ngwisgoedd yr oes pan fo’r amgueddfa ar agor.

Yn ôl i ddewislen lluniau o'r Aberhonddu
.

.

Yn ôl i dop
Ewch i ddewislen Aberhonddu