Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Aberhonddu a'r cylch
yn yr oes Fictoria
 
Stryd y Defaid, Aberhonddu  
  Mae hwn yn hen ddarlun deniadol o ben uchaf Stryd y Defaid yn Aberhonddu a gafodd ei dynnu yn l pob tebyg tua 1900 ar ddiwedd blynyddoedd Fictoria.
Cafodd pob un or adeiladau a welir ar y chwith yn y llun eu dymchwel i ledur ffordd a chlirior safle ar gyfer Llyfrgell newydd Aberhonddu a agorwyd yn 1969.
 
Stryd y Defaid
Aberhonddu
tua 1900
Ship Street, Brecon

Maer wraig syn sefyll ar y rhiniog ir chwith yn Poulstons, oedd yn salon trin gwallt y bryd hynny.

Maer siop y drws nesaf yn hysbysebu Peiriannau Gwno Singer.

Maer eiddo ar y dde yn dangos Phillips y cigydd.

 

Maer olygfan edrych i fyny tuag at y Stryd Fawr or ffordd fynediad i ganol Aberhonddu ar l croesir bont dros yr Afon Wysg.
Y busnesau a welir syth och blaen yn y Stryd Fawr ar ganol y llun bryd hynny oedd siop y Brodyr Fryer, oedd yn gwerthu dodrefn tai.

Yn l i ddewislen lluniau o'r Aberhonddu
.

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Aberhonddu