Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Aberhonddu a'r cylch
yn yr oes Fictoria
 
Y bythynnod yn Priory Hill  
  Cafodd y llun hwn ei gymryd o hen gerdyn post yn dangos rhes ddeniadol o dai a fu un tro yn sefyll gyferbyn ag Eglwys y Priordy sef Eglwys Sant Ioan yr Efengylwr (St John the Evangelist) yn Aberhonddu, sydd erbyn hyn yn gadeirlan.  
Bythynnod
y Priordy,
Aberhonddu
tua
1900
Priory Cottages
 

Cafodd yr adeiladau hyn, ar Fryn Priory (Priory Hill) ar y ffordd ir dref or gogledd, eu hadnabod fel Bythynnod y Priordy (Priory Cottages). Cawsant eu dymchwel yn yr 1960au er mwyn gallu lledur ffordd i gludo mwy o draffig. (Roedd yr 1960au yn gyfnod prysur iawn i bobl oedd yn dymchwel hen adeiladau !)
Gellir gweld wal eglwys y Priordy, a ddaeth yn Gadeirlan Aberhonddu yn 1923, ochr yn ochr r ffordd ar y chwith yn y llun hwn. Maer adeiladau yn wynebu gwaelod y rhiw yn y Struet.

Yn l i ddewislen lluniau o'r Aberhonddu
.

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Aberhonddu