Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Aberhonddu a'r cylch
yn yr oes Fictoria
 
  Yr Afon Honddu o Bont y Castell  
 

Maer ffotograff hwn o oes Fictoria wedi dod o hen gerdyn post nad yw mewn cyflwr da iawn. Ond maen ddiddorol gan ei fod yn dangos yr olygfa syn edrych ar hyd yr Afon Honddu i gyfeiriad arall ir llun a ddangosir ar dudalen arall yn yr adran hon.
Cafodd y llun hwn ei gymeryd o Bont y Castell syn edrych tuar de tuag at fan lle maer Honddu yn llifo i mewn ir Afon Wysg ychydig y tu hwnt ir bont haearn yn y cefndir.

I gymharur llun hwn gydar olygfa o ochr yr Afon Wysg o Bont Honddu, cliciwch yma
Yr Afon
Honddu o
Bont y Castell
tua 1890
River Honddu

Mae gweddillion Castell Aberhonddu ymhell uwchben yr afon ar yr ochr hon.

Yr adeilad ger y bont oedd melin Honddu yn Watergate, gydag olwyn fawr yn gyrrur felin ddwr.

 

Cafodd Pont haearn Honddu, y gellir ei gweld ychydig y tu hwnt ir felin ddwr, ei hadeiladu yn 1874 yn ller bont garreg a gafodd ei difrodin wael iawn mewn llifogydd difrifol y flwyddyn gynt. Cefnau tai a busnesau yn Stryd y Farchnad ywr adeiladau ar law chwith yr olygfa hon.

Yn l i ddewislen lluniau o'r Aberhonddu

 

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Aberhonddu