Manuscript title 
  Mae Rhaeadr yn dref farchnad hynafol ar groesffordd rhwng dwy briffordd. Mae ganddi nifer o hen dafarndai a gwestai ac mae’n cynnal un o’r marchnadoedd anifeiliaid pwysicaf yng nghanolbarth Cymru.

Ffurfia’r dref y porth i wlad y llynnoedd prydferth Cwm Elan a’r cronfeydd dðr trawiadol sydd wedi trawsffurfio’r tirlun lleol ar droad y ganrif.
Croesawir sylwadau a chyfraniadau.
Anfonwch e-bost at
archives@powys.gov.uk
Early map of Rhayader