Digital History Project logo

Ysgol Genedlaethol 2
Dwylo a wynebau wedi eu golchi’n dda

  Mynychu ar y Sabath
Pan sefydlwyd yr Ysgol Genedlaethol, daeth yn ran annatod o’r patrwm cenedlaethol o ysgolion. Byddai’r gyfundrefn a adlewyrchwyd yn rheolau cynnar y Siartau yn ymddangos yn debyg iawn i siartr unrhyw Ysgol Genedlaethol arall.
  Roedd y pwyslais yn Rheol 2 ar fynychu’r Eglwys a’r ysgol ar y Sabath yn dangos bod apêl Mr Jones am agwedd llai haearnaidd wedi syrthio ar glustiau byddar. Er bod y rheolau yn ymddangos yn llym i lygaid modern, roeddynt yn ganllawiau angenrheidiol i rieni a phlant lle’r oedd addysg llawn amser yn brofiad hollol newydd iddynt. 
 Archifdy Sir Powys
M.D/HPA/3/2/5
Copy of school rules
  Gwyliau ar gyfer y Cynhaeaf
Mae’r gwyliau haf hir a oedd yn fis o hyd ar gyfer y "Cynhaeaf Þd" yn y paragraff hwn yn dangos cydnabyddiaeth bod cartrefi tlotach angen yr incwm ychwanegol y medrai plant ei ennill ar yr adeg yma.

Mae 3 tudalen ar yr Ysgol Genedlaethol. Defnyddiwch y cysylltiadau blwch i weld y tudalennau eraill.
Home page
Schools menu page  Continue...