English
  See Gwelwch Dreftadaeth Powys ar-lein ar....
Llun o ffrwyn cecren yn cael ei defnyddio
Powys yn Oes Fictoria
Ysgolion
Y porthmyn � adeiladwyr argae � y wyrcws � dyddiaduron ysgol yn oes Fictoria � tyrpeg, camlesi, rheilffyrdd � trosedd a chosb � y bonedd � eglwys a chapel � a llawer mwy. Safle wedi�i greu ar gyfer ysgolion ond sydd o ddiddordeb i bawb
Powys: Diwrnod ym Mywyd
Powys:
Diwrnod ym Mywyd
Bywyd dyddiol yng nghanolbarth Cymru yn 1891 a heddiw. Daw hanes o oes Fictoria yn fyw drwy ddogfennau, lluniau, a gwrthrychau o amgueddfeydd a chasgliadau. Mae pobl leol yn cyfrannu eu hanesion o fywyd ar un diwrnod yn 2002
Ysgolion Rhydd
Archifdy
Sir Powys
Gwybodaeth ar-lein am Swyddfa Archifau�r Sir yn Llandrindod. Mae�n cynnwys llawer o gofnodion hanesyddol am hen siroedd Brycheiniog, Trefaldwyn a Maesyfed. Ar agor i ymwelwyr, hefyd gwasanaeth ymchwilio newydd
Cliciwch ar y delweddau i gael mynediad i�r safleoedd hyn