English
  See Gwelwch Dreftadaeth Powys ar-lein ar....
Llun o ffrwyn cecren yn cael ei defnyddio
Powys yn Oes Fictoria
Ysgolion
Y porthmyn – adeiladwyr argae – y wyrcws – dyddiaduron ysgol yn oes Fictoria – tyrpeg, camlesi, rheilffyrdd – trosedd a chosb – y bonedd – eglwys a chapel – a llawer mwy. Safle wedi’i greu ar gyfer ysgolion ond sydd o ddiddordeb i bawb
Powys: Diwrnod ym Mywyd
Powys:
Diwrnod ym Mywyd
Bywyd dyddiol yng nghanolbarth Cymru yn 1891 a heddiw. Daw hanes o oes Fictoria yn fyw drwy ddogfennau, lluniau, a gwrthrychau o amgueddfeydd a chasgliadau. Mae pobl leol yn cyfrannu eu hanesion o fywyd ar un diwrnod yn 2002
Ysgolion Rhydd
Archifdy
Sir Powys
Gwybodaeth ar-lein am Swyddfa Archifau’r Sir yn Llandrindod. Mae’n cynnwys llawer o gofnodion hanesyddol am hen siroedd Brycheiniog, Trefaldwyn a Maesyfed. Ar agor i ymwelwyr, hefyd gwasanaeth ymchwilio newydd
Cliciwch ar y delweddau i gael mynediad i’r safleoedd hyn