Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Bywyd ysgol
 
  Peryglon ysgol Fictoraidd
Glossary
 

Maen edrych yn debyg fod yna lawer iawn o lefydd peryglus o amgylch Ysgol Ynysgedwyn yn ystod y cyfnod Fictoraidd. Roedd yna ddamweiniau ar y llinell reilffordd gerllaw, ac yn y nant a oedd yn agos iawn ir iard chwarae...

Testimonial - gwobr a roddir yn gyhoeddus
 
  School log book entryArchifdy Sir Powys
  School log book entry
 

Cafodd hwn ei ysgrifennu yn nyddiadur yr ysgol yn 1892:
"A little child under three years of age fell into the water-course on monday last and was carried a considerable distance down the stream. His little sister - a six year old girl - received a testimonial of ten shillings from the scholars and teachers for attempting to rescue him. The scholars had been repeatedly cautioned to keep away from the water-course."

O ddarllen y darn yn l pob sn roedd y bachgen bach druan wedi boddi gan ei fod yn sn am "attempting" i achub y bachgen yn lle ei achub. Mae sn am y nant unwaith eto yn nyddiadur yr ysgol naw mlynedd yn ddiweddarach...

Damwain arall yn y dwr

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Ystradgynlais

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais