Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Bywyd ysgol
 
  Eira tu allan ac oer y tu mewn  
 

Dychmygwch orfod mynd ir ysgol, efallai ar l cerdded sawl milltir yn y glaw neur eira, ac yna eistedd yn y gwersi mewn dillad gwlyb ac mewn ystafell ddosbarth sydd heb unrhyw wres o gwbl!
Dyma fel yr oedd pethau mewn llawer o ysgolion Fictoraidd, fel y dangosir yn y darn yma o ddyddiadur ysgol Ynysgedwyn yn 1885.

 
  School log book entryArchifdy Sir Powys

 

Ysgrifennwyd hwn ym mis Ionawr 1885, ac maen darllen:
"The ground is covered with snow, and we have no fire in School. The old stove has been out of repair for a long time and I have made several applications to the Board for a new one".

Mae dyddiadur llawer o ysgolion sirol yn ystod cyfnod Fictoria yn adrodd yr un hanes o ddosbarthiadau oer a gwlyb, ac weithiau roedd ganddynt stf oedd yn gweithio ond dim glo na choed i roi ar y tn!
Doedd dim gwres canolog y dyddiau hynny !

 

 
 

Ewch i ddewislen ysgolion Ystradgynlais

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais