Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Trosedd a chosb
 
Mwy am..
Achos Rachel Morgan  
 

Dywedodd tyst arall Mary Davies wrth y llys ei bod wedi gweld Rachel Morgan yn rhedeg i ffwrdd or siop ar y prynhawn o dan sylw. Efallai mai tystiolaeth Maria Morris ywr pwysicaf gan iddi ddweud bod Rachel Morgan wedi dod iw thy a gofyn iddi ddweud celwydd wrth yr awdurdodau.

 
   
  "She wanted me to swear I was in her house when the Boy went for the oil. I refused."
Pe bai Maria wedi dweud ei bod hi yno gyda Mrs Morgan wedyn ni fyddai Mrs Morgan wedi gallu dwyn yr arian or siop. Dywedodd Maria Morris ei bod hi wedi gwrthod gwneud hyn a bod Rachel Morgan wedii bygwth.
"Prisoner said if I refused she would remember me as long as I lived".

Gwadodd Rachel Morgan ei bod unrhyw le yn agos ir siop a gan fod neb wedii gweld yn dwyn yr arian fei cafwyd yn ddieuog. Roedd y gosb i droseddwyr yn ystod cyfnod Fictoria yn llym iawn, ond maen dda gwybod bod achosion fel yma yn deg.
A wnaeth Rachel Morgan ddwyn yr arian? Ni fyddwn byth yn gwybod.
.
 

Yn l i ddewislen trosedd Ystradgynlais

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais