Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Gofalu am y tlawd 1
 
  Help yn ystod dyddiau caled  
 

Ar ddechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria sefydlwyd Undebau Deddf y Tlodion i ddelio gydar broblem or bobl dlawd hynny doedd ddim yn gallu helpu eu hunain. (Edrychwch ar dudalennaur Tloty os ydych am wybod mwy am sefydlur system). Daeth Cwm Tawe Uchaf o dan Undeb Deddf Tlodion Pontardawe.

Roedd y system yn cloir tlodion doedd ddim yn gallu edrych ar l eu hunain mewn tlotai. Part of paupers list of 1877Roedd Undeb Pontardawe yn parhau i geisio helpu pobl y tu allan ir tloty, a oedd yn golygu eu bod yn gallu gweld eu ffrindiau au teuluoedd ac ni fyddent yn cael eu cloi i mewn. Roedd yr Undeb yn talu symiau bach o arian am fwyd a dillad ir tlodion doedd ddim yn gallu gweithio am ryw reswm. Maer rhestr o dlodion oedd yn Ystradgynlais yn 1877 yn rhoi rhyw fath o syniad i ni or math o broblemau oedd yn wynebur tlawd yn ystod oes Fictoria.

 
  Part of paupers list of 1877  
 

Maer golofn gyntaf yn rhoi enwaur tlodion, maer ail yn dweud lle roeddynt yn byw ar trydydd, faint o arian roeddynt yn cael. Ar dop y rhestr gwelwn deulu tlawd oedd yn byw yng Ngwaith Haearn Ynysgedwyn.
Enwr tad oedd Mr Williams ac roedd ganddo wraig, merch or enw Sara a mab or enw Evan. Y rheswm pam oedd angen help arnynt oedd o achos "salwch" ac roedd y teulun derbyn pedwar swllt yr wythnos (tua 20c heddiw!)
Gallwch hefyd weld tri theulun cael help achos fod y tadau i ffwrdd yn chwilio am waith.

 

Mwy am ofalu am y tlodion yn yr ardal

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais