Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Gofalu am y tlawd 2
 
Mwy am...
Help yn ystod dyddiau caled  
 

Mae rhestr arall o enwau o restr 1877 o dlodion yn dangos grwp arall o bobl oedd yn fregus iawn hefyd. Yr henoed oedd y rhain doedd ddim yn gallu gweithio a doedd ganddynt neb i ofalu amdanynt.

 
 

 

 

Mae’r rhestr yn dangos sawl gwraig weddw a hen wr oedd yn byw yn Ystradgynlais. Doedd dim un ohonynt yn derbyn mwy na 4/6d (22c) yr wythnos.
Er eich bod yn gallu prynu llawer iawn mwy gyda’r arian yma yn 1877 ychydig iawn o arian oedd mewn gwirionedd, ac yn fwy na thebyg dim ond yr arian hwn oedd ganddynt i fyw arno. Ond, yn fwy na thebyg roeddynt yn falch iawn eu bod ddim yn gorfod mynd i fyw yn y tloty. Roedd teuluoedd cwm Tawe’n gorfod wynebu haint a chaledi mawr. Os oeddynt yn gweithio yn y pyllau glo, chwarelu neu weithfeydd haearn roeddynt yn wynebu perygl o farwolaeth neu anafiadau difrifol. Os nad oeddynt yn gweithio neu ddim yn ddigon da i weithio yna roeddynt yn gorfod byw ar beth yr oeddynt yn cael fel a welwch chi ar y rhestr yma. I’r bobl dlawd, roedd Cymru yn ystod oes Fictoria yn gallu bod yn lle llwm iawn.

 

Yn ôl i'r top
Ewch yn ôl i dudalen ddewis Ystradgynlais