Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Ystradgynlais
Bywyd ysgol
 
  Bachgen syn gwaedu ac wedii gleisio
Geirfa
 

Mae sn unwaith eto am y nant beryglus oedd yn rhedeg yn gyflym wrth ymyl iard chwarae Ysgol Ynysgedwyn yn nyddiadur yr ysgol yn 1901.
Y tro hwn pan syrthiodd plentyn ir dwr doedd yr hanes ddim mor drist ag or blaen...

Culvert - peipen neu sianel syn cludo dwr o dan ffordd
 
  School log book entryArchifdy Sir Powys
  School log book entry
 

Maer darn yma or ddyddiadur ysgol yn darllen:
"A little boy, William James Charles, in the First Standard [dosbarth], fell into the water-course adjoining the playground during the dinner-hour on Wednesday last, and was carried through a long culvert underneath the road. Fortunately two little boys of his own age saw him fall and raised the alarm, and the little child was rescued considerably bruised and bleeding."

Roedd yn ddihangfa lwcus iawn i William !
Gobeithio nad oes yna iardiau chwarae mewn ysgolion heddiw sydd nentydd neu linellau rheilffyrdd wrth eu hymyl sydd heb eu ffensio !
.

Maer Ysgol a pheryglon y trac rheilffordd, nant ac afon gerllaw yn cael eu dangos ar y map yma o 1887.
 

Ewch i ddewislen ysgolion Ystradgynlais

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Ystradgynlais