Victorian Powys for primary  schools
Powys Digital History Project
         
Y Trallwng a'r cylch
yn yr oes Fictoria
 
  Union Street ac Eglwys y Santes Fair  
 

Maer llun hwn yn dangos Eglwys y Santes Fair, sef eglwys y plwyf yn Y Trallwng, fel mae iw gweld o Union Street.
Yr hen dy elusen yw un or adeiladau lleiaf yng nghanol y llun. Dywedir iddo gael ei sefydlu gan Thomas Parry yn 1741. Roedd ynddo wyth o ystafelloedd i roi llety i bobl dlotaf y plwyf. Caewyd y ty elusen tua 1912.

 
Eglwys y
Santes Fair o
Union Street
tua 1900
Union Street
 

Arferai Rheilffordd Gul Y Trallwng a Llanfair fynd heibior llecyn hwn pan weithredai o orsaf Seven Stars yng Light Railway trainnghanol Y Trallwng. (Caewyd y llinell ym 1956, ond fei hachubwyd ai hailagor yn 1963, er ir adran a basiai trwy ganol y dref ac a oedd wedii gwasgu rhwng adeiladu o boptu iddin aml gael ei chau am byth). Gweithredir ochr Y Trallwng ir lein (yn ystod misoedd yr haf) o Raven Square ar gyrion gorllewinol y dref.

Yn l i ddewislen lluniau o'r Y Trallwng

 

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Y Trallwng