Victorian Powys for primary  schools
Powys Digital History Project
         
Y Trallwng a'r cylch
yn yr oes Fictoria
 
  Gorymdaith yn Broad Street, Y Trallwng  
 

Maer llun hwn or Trallwng braidd yn dywyll ac yn aneglur iawn mewn mannau, a gallai fod wedii dynnu cyn belled yn l ag 1870. Gall fod yn anodd rhoi dyddiad cywir ar hen lun, ond gwyddom fod y siop aty du a gwyn, gydai hanner o goed, sydd iw weld ar ochr chwith y llun, wedii ddymchwel yn 1876.
Safar adeilad hwn ar gornel Broad Street a Berriew Street, ac yn ddiweddarach codwyd Banc, sef y North and South Wales Bank a Gogledd Cymru ar yr un safle.

 

Gorymdaith yn
Broad Street
Y Trallwng
tua 1870

Parade in Broad Street
 

Adeiladwyd y golofn garreg gyda thair lamp nwy arni ym mhen uchaf Broad Street yn 1835.
Ni wyddom beth oedd yr achlysur arbennig pan gafwyd yr orymdaith hon trwyr Trallwng, ond mae llawer o hetiau uchel yn cael eu gwisgo. Mae llawer or bobl ar ochr dder llun yn aneglur iawn. Maer ddau gliw yman awgrymu dyddiad oddeutu 1870. Yn y cyfnod hwnnw roedd angen dadleniad hir o hyd wrth dynnu lluniau. Golygai hyn fod pobl (plant yn aml) oedd yn symud yn aneglur mewn lluniau Fictoraidd.

Yn l i ddewislen lluniau o'r Y Trallwng

 

Back to top
Ewch i ddewislen Y Trallwng