Victorian Powys for primary  schools
Powys Digital History Project
         
Y Trallwng a'r cylch
yn yr oes Fictoria
 
  Ysgythriad or Castell Coch  
 

Y Castell Coch ger Y Trallwng yw un or cartrefi harddaf yng Nghymru. Maen sefyll ar fryn ac yn edrych i lawr ar erddi a pharciau hyfryd.
Gelwir ef yn Gastell Powys neu Y Castell Coch yn Gymraeg oherwydd ir rhan fwyaf ohono gael ei adeiladu o dywodfaen coch yn yr 13eg ganrif.

 
Y Castell Coch
Y Trallwng
tua 1830
Powis Castle engraving

Gallai llawer o arlunwyr yn Oes Fictoria ennill bywoliaeth dda trwy werthu ysgythriadau a gopwyd o luniau gwreiddiol. Byddain rhaid ir ysgythrwyr fod yn grefftwyr medrus iawn i allu cynhyrchu ysgythriadau manwl iawn ar ddur neu blatiau copr. Arferent wneud nifer fawr o brintiau yr un fath i gilydd, fel yr un a welir yma.
Roedd yn bosib prynu printiau am bris llawer rhatach nar lluniau gwreiddiol.

 

Ysgythriad ywr llun hwn wedii wneud o dirlun a baentiwyd gan Henry Gastineau, a deithiodd ar hyd a lled Cymru a llawer man arall ym Mhrydain yn ystod yr 1800au cynnar.
Roedd yn paentio lluniau dyfrlliw a lluniau o gestyll, eglwysi ac adeiladau eraill, ond cyhoeddwyd llawer or rhain fel ysgythriadau rhwng 1831 ac 1840. Maen debygol ir llun gwreiddiol or Castell Coch gael ei baentio ychydig cyn dechrau teyrnasiad y Frenhines Fictoria yn 1837. Bu farwr arlunydd yn Llundain yn 1876.

Yn l i ddewislen lluniau o'r Y Trallwng

 

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Y Trallwng