Victorian Powys for primary  schools
Powys Digital History Project
         
Y Trallwng a'r cylch
yn yr oes Fictoria
 
  Camlas Trefaldwyn yn Y Trallwng  
 

Maer llun yman dangos basn Camlas Trefaldwyn yn Y Trallwng, oddeutu dechraur 1900au, mwy na thebyg.
Maen edrych i gyfeiriad y de-orllewin o bont Severn Street. Yr Hollybush wharf oedd yr adeilad ar y dde, ac ar un adeg, roedd hwn yn un o undegsaith o lanfeydd glo ar y gamlas.

 
Camlas
Trefaldwyn yn
Y Trallwng
tua 1901
Montgomery canal
Heddiw maer Powysland Museum yn yr adeilad a arferai fod yn adeilad glanfa pan dynnwyd y llun hwn.
Yno gellir gweld llawer o eitemau Fictoraidd ymhlith casgliad eang o bethau syn darlunio hanes Sir Drefaldwyn.
Powysland Museum
 

Prif fasnach y gamlas oedd calchfaen a oedd yn wrtaith da iawn pan gawsai ei losgi gyda glo. Cawsai calchfaen a glo eu cludo ar gychod camlas i lawer or odynau calch a ddefnyddiwyd ar hyd glannaur gamlas.
Defnyddiwyd llawer iawn ar y gamlas i allfudo coed or sir.
Gallwch weld olwyn ddwr hen felin flawd ir chwith o gatiaur lloc yng nghanol y llun.

Yn l i ddewislen lluniau o'r Y Trallwng

 

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Y Trallwng