Victorian Powys for primary  schools
Powys Digital History Project
         
Y Trallwng a'r cylch
yn yr oes Fictoria
 
  Stryd wag Broad Street  
 

Llun cynnar arall o Broad Street yn Y Trallwng a welir isod. Tynnwyd y llun hwn lle maer pedair prif stryd yn cwrdd yng nghanol y dref wrth The Cross.
Mae Broad Street yn edrych yn wag yma, a chredir bod y llun wedii dynnu yn yr 1890au cynnar.

 
Broad Street
Y Trallwng
tua
1893
Broad Street
 

Y North and South Wales Bank oedd yr adeilad ar gornel Berriew Street ar ochr chwith y llun.
Gallwch weld siop esgidiau Stead and Simpson gydar llenni i lawr ir chwith or golofn garreg.
Tynnwyd y lamp nwy o ben yr obelisg yn 1900 a diflannodd y ddwy lamp ar yr ochr yn ddiweddarach.

Yn l i ddewislen lluniau o'r Y Trallwng

 

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Y Trallwng