Victorian Powys for primary  schools
Powys Digital History Project
         
Y Trallwng a'r cylch
yn yr oes Fictoria
 
  Broad Street ar Cross, Y Trallwng  
 

Credir mai llun yw hwn or olygfa ar hyd Broad Street or Cross yng nghanol Y Trallwng, fel y byddain edrych oddeutu 1860.
Hwn ywr man lle mae Broad Street, Berriew Street, Church Street, a Severn Street i gyd yn cwrdd. Mae Church Street yn mynd i ffwrdd ir dde or llun, a gallwch weld Eglwys y Santes Fair yn dod ir golwg ar ochr y llun.

 

Y Cross
a tua 1860

The Cross, Welshpool
 

Codwyd y piler carreg syn dal tair lamp nwy 1835. Cyn hynny, mewn blynyddoedd a fu, roedd pwmp dwr a weithiai gyda llaw wedii osod i bobl y dref ei ddefnyddio, yn yr union fan hon.
Hen Neuadd y Dref ywr adeilad mawr gydar twr ar ei ben a welir yn is i lawr ar Broad Street. Cafodd ei ddymchwel a chodwyd yr adeilad presennol ar yr un safle 1873.
Maer Neuadd y Dref (mwy) newydd iw gweld mewn llun arall yn y rhan hon on gwefan.

Yn l i ddewislen lluniau o'r Y Trallwng

 

Yn l i'r top
Ewch i ddewislen Y Trallwng