Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Talgarth  
Poblogaeth

 
  Roedd hen blwyf Talgarth yn ymestyn dros y Mynyddoedd Du ac i lawr at y ffin Glangrwyne. Nid ywr ffigyrau poblogaeth a ddefnyddir yma yn cynnwys y rhan yma o Glangrwyne syn eithaf pell ond maen cynnwys y dref ar ardal o amgylch iddo.
Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -
 
  Yn y flwyddyn
1841 - 1271 o bobl
1851 - 1222
1861 - 1224
1871 - 1408
1881 - 1352
1891 - 1318
1901 - 1466
 
 

Nodwyd mewn adroddiad gan y llywodraeth a gyhoeddodd ffigyrau 1871 fod y cynnydd yn y boblogaeth o ganlyniad i "ehangu Rheilffordd Canolbarth Cymru a sefydlu marchnad newydd".
Cymharwch y graff yma gydar rheini ar gyfer plwyfi eraill yn yr ardal.
A ywr duedd gyffredinol yn debyg?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd y maen wahanol ?
Beth ywr rheswm am hyn yn eich barn chi ?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Talgarth

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgarth