Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Llanfihangel Talyllyn  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 151 o bobl
1851 - 163
1861 - 149
1871 - 213
1881 - 253
1891 - 237
1901 - 257
 
 

Roedd mwyafrif llethol or bobl leol yn y plwyf hwn yn ennill eu bywoliaeth oddi ar y tir mewn rhyw ffordd yn ystod cyfnod Fictoria.
Mae adroddiad gan y llywodraeth a gyhoeddodd ffigyrau 1871 yn nodi fod yna gynnydd wedi bod yn y boblogaeth o ganlyniad i bobl yn symud ir plwyf i weithio ar y rheilffordd newydd. Adeiladwyd bythynnod newydd ar gyfer y bobl yma.

Cymharwch y graff yma gydar rheini ar gyfer plwyfi eraill yn yr ardal.
A ywr duedd gyffredinol yn debyg?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd y maen wahanol ?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Talgarth

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgarth