Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Llangors  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 401 o bobl
1851 - 401
1861 - 414
1871 - 403
1881 - 354
1891 - 340
1901 - 327
 
 

Roedd y plwyf yn cynnwys y pentref ar tir amaethyddol o gwmpas iddo. Roedd mwyafrif llethol y bobl leol yn ennill eu bywoliaeth oddi ar y tir mewn rhyw ffordd yn ystod cyfnod Fictoria.

Cymharwch y graff yma gydar rheini ar gyfer plwyfi eraill yn yr ardal.
A ywr duedd gyffredinol yn debyg?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd y maen wahanol ?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Talgarth

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgarth