Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Llanfilo  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 335 o bobl
1851 - 345
1861 - 301
1871 - 306
1881 - 254
1891 - 241
1901 - 225
 
 

Maer ffigyrau a welwch chi yma ar gyfer Llanfilo hefyd yn cynnwys Llandefaelog Tre'r Graig. Roedd mwyafrif llethol or bobl yn yr ardal wledig yman ennill eu bywoliaeth ar y tir m,ewn rhyw ffordd yn ystod cynfod Fictoria. Yn ogystal ffermwyr a gweithwyr fferm roedd yna weision fferm, gofaint, melinwyr a rhai oedd yn gwneud ceirt, pob un ohonynt yn dibynnu ar amaeth am eu bywoliaeth.

Cymharwch y graff yma gydar rheini ar gyfer plwyfi eraill yn yr ardal.
A ywr duedd gyffredinol yn debyg?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd y maen wahanol ?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Talgarth

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgarth