Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Talgarth a'r cylch
Graffiau poblogaeth
 
  Ffigyrau cyfrifiad ar gyfer plwyf Bronllys  
Poblogaeth

 
  Yr union ffigurau cyfrifiad a gofnodwyd oedd -  
  Yn y flwyddyn
1841 - 338 o bobl
1851 - 330
1861 - 305
1871 - 314
1881 - 301
1891 - 297
1901 - 304
 
 

Maer plwyf yn cynnwys pentref llewyrchus ar tir amaethyddol o gwmpas iddo. Roedd mwyafrif llethol y bobl leol yn ennill eu bywoliaeth ar y tir mewn rhyw ffordd yn ystod cyfnod Fictoria.

Cymharwch y graff yma gydar rheini ar gyfer pwyfi eraill yn yr ardal megis Llangors a Llanfihangel Talyllyn.
A ywr duedd gyffredinol yn debyg?
Os ywr duedd yn wahanol, ym mha ffordd y maen wahanol ?

 
 

Yn l i ddewislen poblogaeth Talgarth

.

Yn l i dop
Ewch i ddewislen Talgarth