Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
Mapiau Fictoriaidd
 
  Penygloddfa yn 1841  
 

Maer map isod wedii seilio ar ran o fap y degwm o blwyf Llanllwchaearn, ac maen rhoi darlun inni or rhan hon or Drenewydd oedd yn datblygu yn ystod blynyddoedd cynnar oes Fictoria.

 

MAPIAUR DEGWM
Yng nghyfnod Fictoria roedd yn rhaid i bawb bron dalu degwm i Eglwys Loegr. Ar ddechraui theyrnasiad daeth y degwm i fod yn dreth ar eich eiddo. Lluniwyd mapiau i ddangos pa eiddo oedd gan bawb
Penygloddfa in 1841
  Fe dyfodd Y Drenewydd gyda dyfodiad y gamlas ac adeiladu melinau gwln mwy. Y cornel hwn o blwyf Llanllwchaearn oedd ardal ddiwydiannol y dref.  
  Ar waelod y map fe welwch fasn y gamlas ller arferai cychod camlas gludo calch a glo i mewn ac ynau llwytho gwlanen a choed. Perthynair tir o gwmpas y basn ir Cwmni Camlas. Yn ogystal ag ystordai neu warysau roedd yno iardiau coed, odynau calch a stablau a byddai rhai o weithwyr y gamlas yn byw yma gydau teuluoedd.  
  Ym mhen uchar map ar draws y Bont Hir mae Penygloddfa. Ardal yn llawn strydoedd o dai ar gyfer gweithwyr oedd hon. Gallwch weld rhandiroedd ar gyfer y trigolion ychydig ir Dwyrain, wediu gosod yn sgwariau ar ochr y bryn. Roedd tyfu eich bwyd eich hunan yn bwysig i deuluoedd a geisiai gynnal eu hunain ar ychydig.  
 

Yn l i ddewislen mapiau Y Drenewydd

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Drenewydd