Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
yn yr oes Fictoria
 
  High Street, Y Drenewydd cyn 1898  
 

Llun o High Street, Y Drenewydd sydd ar y dudalen hon, yn edrych i gyfeiriad y Cross ar gyffordd Broad Street. Fei tynnwyd cyn 1898, ac mae o ddiddordeb arbennig wrth ei gymharu llun tebyg a dynnwyd ar l 1900 sydd iw weld ar dudalen arall.
Roedd yr adeiladau a welir ar ben draw High Street wedi cael eu dymchwel erbyn 1898, pan ddechreuwyd ar y gwaith ar Adeiladaur Cross ar Twr Cloc i nodi Jiwbil Ddiemwnt y Frenhines Fictoria.

High Street
Y Drenewydd
cyn 1898
High Street, Newtown
  Ar y chwith, Tafarn y Buck ywr hen adeilad wedii orchuddio ag eiddew. Mae iw weld ar dudalen arall hefyd. Fe ymddengys bod y safle agosaf at y dafarn yn wag pan dynnwyd y llun hwn, ond erbyn 1906 roedd siop newydd wedii chodi yma.
Maer siop newydd iw gweld mewn cerdyn post lliw or dyddiad hwnnw. Mae rhan ohono iw weld ar y dde. Maer twr cloc wedi newid yr olygfa hefyd erbyn 1906.
Roedd saflen dal ar l ar gyfer busnes rhwng y siop newydd a Thafarn y Buck. Roedd yn cael ei ddefnyddio fel iard ocsiwn ar un adeg, ond yn yr 1920au daeth yn garej fechan.
High Street, Newtown
 

Yn l i ddewislen lluniau o'r Drenewydd

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Drenewydd