Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
Mapiau Fictoriaidd
 
  Y Drenewydd yn 1903  
 

Maer map isod yn ran o fap a luniwyd ar y raddfa o 6 modfedd = 1 filltir yn 1903. Maer map yn dangos rhai or newidiadau a ddaeth ir dref yn ystod teyrnasiad hir y Frenhines Fictoria.

 
  1. Maer map yn dangos y gweithiau nwy ller oedd nwy glon cael ei gynhyrchu trwy boethir glo hyd nes ei fod yn cynhyrchu nwy. Defnyddiwyd hwn ar gyfer goleuo strydoedd, ac ar gyfer ffyrnau nwy a golau nwy yn y cartrefi. Oherwydd dyfodiad y rheilffyrdd roedd glo yn rhatach iw gludo ir dref.  
  2. Maer map yn dangos ysgolion newydd yn y dref yn 1903 (i gyd r marc 2 yma). Er bod yna ysgolion yn y dref yn amser map y degwm, erbyn diwedd Oes Fictoria derbyniai pob plentyn addysg ac roedd yn rhaid iddynt fynd ir ysgol. Roedd hyn yn ddechrau ar gynnig gwell cyfle i blant wedi iddynt adael yr ysgol.  
  3. Mae diwydiant wedi tyfu yn Y Drenewydd ers 1845. Mae 3 ffatri newydd wediu nodi yma; ffatroedd gwln y Cambrian ar Kymric ar tanerdy ger yr afon.  
  4. Daeth y rheilffordd ir Drenewydd. Golygai hyn y gallai cynnyrch lleol gael ei werthu mewn trefi ar hyd a lled Prydain. Golygai hefyd y gallai nwyddau rhad or tu allan gael eu gwerthun lleol, ac o ganlyniad byddai rhai o fusnesau crefftwyr lleol yn gorfod cau. Roedd dyfodiad y rheilffordd yn ei gwneud yn llawer haws teithio hefyd.  
 

Yn l i ddewislen mapiau Y Drenewydd

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Drenewydd