Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
yn yr oes Fictoria
 
  Y twr cloc yn y Cross  
 

Mae hen gerdyn post arall o un arall o brif strydoedd Y Drenewydd iw weld isod. Maer olygfa hon o High Street wedii thynnu gan edrych i gyfeiriad Adeiladaur Cross, sydd ar gyffordd Broad Street a High Street.
Maen bur debyg ir llun hwn gael ei dynnu yn yr 1900au cynnar, yn fuan ar l iddynt gael eu codi. Defnyddiwyd rhan or safle gan Fanc Barclays, a feddiannodd y siopau ar y llawr gwaelod yn nes ymlaen.

 
Adeiladau'r Cross
Y Drenewydd
tua 1900
High Street, Newtown
 

I Sarah Brisco maer diolch fod yr adeilad hwn wedii godi. Roedd hin un o ddisgynyddion y teulu Pryce o Newtown Hall.
Yn 1898 dechreuwyd ar y gwaith i nodi Jiwbil Ddiemwnt y Frenhines Fictoria yn 1897. Cyflwynwyd cloc y dref, y rhan mwyaf amlwg or adeilad newydd i bobl Y Drenewydd yn 1900.

 

Yn l i ddewislen lluniau o'r Drenewydd

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Drenewydd