Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
yn yr oes Fictoria
 
  Tafarn y Buck, Y Drenewydd  
 

Ty preifat gyda ffrm o goed a adeiladwyd yn yr 17fed ganrif oedd Tafarn y Buck yn wreiddiol, gydar llawer uchaf yn ymestyn allan yn bellach nar llawr gwaelod ar du blaen yr adeilad.
Maen debyg fod iddi do gwellt fel Tafarn y Checkers ar Broad Street gerllaw. Maer dafarn, sydd wedii lleoli yn High Street, yno o hyd. Dyma un o adeiladau hynaf y dref.

 
Tafarn y Buck
High Street
Y Drenewydd
Buck Inn, Newtown
 

Newidiodd i fod yn dafarn drwyddedig yn gynnar yn yr 19fed ganrif. Ar law dder adeilad roedd darn o dir a ddefnyddiwyd fel iard ocsiwn am rai blynyddoedd, ond yn yr 1920au lleolwyd busnes garej yno.
Maen ymddangos fod siop ddodrefn yn arfer bod ar y safle syn dod ir golwg ar y dde yn y llun hwn. Nid oes dyddiad ir llun.

 

Yn l i ddewislen lluniau o'r Drenewydd

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Drenewydd