Powys yn yr Oes Fictoria at ddefnydd ysgolion cynradd
Prosiect Hanes Digidol Powys
         
Y Drenewydd
yn yr oes Fictoria
 
  Y Drenewydd yn 1846  
 

Hen ysgythriad o 1846 ywr llun hwn syn rhoi golwg or awyr or Drenewydd. Maen edrych i gyfeiriad y de o ochr Penygloddfa ir Afon Hafren.
Maer afon bron or golwg yn llwyr yn y llun hwn, ond gallwch ei gweld ar y dde yng ngwaelod y llun cyn iddi ddiflannu y tu l i dir uwch. Maer Long Bridge neur Bont Hir ychydig ir chwith or canol yng ngwaelod y llun. Dawr afon ir golwg eto ar y chwith fel maen troin sydyn o gwmpas hen Eglwys y Santes Fair.

 

Newtown in 1846
  Yn 1846 daliair hen Neuadd y Farchnad i sefyll yn Broad Street, a gelwid y rhan or stryd rhwng y neuadd ar Long Bridge yn Long Bridge Street.
Wedi symud Neuadd y Farchnad gelwid y stryd i gyd yn Broad Street. Yn y llun hwn mae Long Bridge Street a Broad Street yn rhedeg ar ongl ar draws canol y llun.
Mae eglwys newydd Dewi Sant iw gweld ym mhen uchar llun ar y llaw dde. Roedd hon yn eglwys llawer mwy nar hen eglwys ger yr afon.
 
 

Yn l i ddewislen lluniau o'r Drenewydd

Yn l i'r top
Ewch yn l i dudalen ddewis Y Drenewydd