Victorian Powys for primary  schools
Powys Digital History Project
         
Trefaldwyn a'r cylch
yn yr oes Fictoria
 
  Adfeilion Castell Trefaldwyn  
 

Dawr llun hwn o hen gerdyn post gyda llun o adfeilion Castell Trefaldwyn arno, oedd yn sefyll ar graig uchel yn edrych dros y dref fechan.
Roedd pobl oes Fictoria ac Edward yn hoff iawn o olygfeydd gwyllt a rhamantus fel hon, a byddai ymwelwyr a theithwyr y cyfnod yn mynd iw gweld yn aml, gan gynnwys y ddwy wraig y gallwch chi eu gweld yma !

 
Adfeilion
Castell
Trefaldwyn
dechraur
1900au
Postcard of castle
 

Mae adfeilion y castell hefyd yn cael eu dangos ar y cerdyn post Postcard of castle.cynnar hwn sydd wedii liwio llaw (ar y dde). Cafodd y castell ei adeiladu yn 1223 fel caer amddiffynnol i warchod y ffin rhwng Cymru a Lloegr.
Roedd Dyffryn Hafren yn llwybr amlwg or Amwythig i oresgyn bryniau Cymru ac yn wreiddiol tref filwrol (garrison town) oedd y dref. Cafwyd gorchymyn gan y Senedd yn yr ail ganrif ar bymtheg i ddymchwel y castell ar l y Rhyfel Cartref.

Yn l i ddewislen lluniau o'r Trefaldwyn

 

Byddai cardiau fel y rhain yn cael eu gwneud drwy ddefnyddio brwsys bychain i liwio lluniau du a gwyn gydag inciau lliw.
Roedd lliwiau llawer ysgafnach yn y lluniau hyn nag yn y lluniau lliw go iawn a ddaeth ir amlwg yn llawer diweddarach.
Back to top
Ewch i ddewislen Trefaldwyn